Op vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of een bevoegd minister, kan het Vast Comité I advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van Koninklijk besluit, van circulaire of over elk ander document waarin beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd.

  • Advies bij het wetsontwerp tot regeling van de private veiligheid (2016) [pdf]
  • Advies van het Vast Comité I bij het voorwerp van wet tot wijziging van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (W.I&V) (2016) [pdf]
  • Advies van het Vast Comité I inzake de inzage van geclassificeerde informatie voor de leden van de Begeleidingscommissie (2015)
  • Standpunt van het Comité I bij het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar aanleiding van het verzoek van de Voorzitter van de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers d.d. 17 november 2009 [pdf]
  • Advies van het Advies van het Vast Comité I inzake het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals gestemd door de Senaat of 16 juli 2009 [pdf]
  • Advies van het Vast Comité I inzake het wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzameling van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2009) [pdf]
  • Memorandum aan informateur Didier Reynders (2007) [pdf]
  • Advies over het voorontwerp van wet betreffende de methodes voor de verzameling van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2006) [pdf]

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website