banner-NL

NIEUW OP DE WEBSITE

Het Comité I volgt de aanbevelingen van de overheid inzake COVID-19 strikt op. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het Comité I momenteel op de kantoren met een minimumbezetting werkt en dat voorlopig de verhoren en bezoeken indien mogelijk uitgesteld worden.
Op die manier helpen we de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wij danken jullie voor jullie begrip.

 

De zittingen van het Beroepsorgaan van 26 maart en 02 april 2020 zijn geannuleerd

 

Toelichting voorstel classificatie- en inlichtingenwet [pdf]

Activiteitenverslag 2018 [pdf]

Charter of the Intelligence Oversight Working Group [pdf]

Gemeenschappelijke verklaring van Bern [pdf] en perscommuniqué [pdf]

 

AANDACHT

Ingevolge een aantal recente wetswijzigingen zijn bepaalde aspecten die worden behandeld in deze website niet meer up-to-date. Het Comité stelt alles in het werk om de betrokken informatie zo snel mogelijk te actualiseren.

 


Waarvoor staat het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Wat zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Wat is het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse?

Wil u een klacht neerleggen tegen de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst inlichting en Veiligheid of het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse?

Wat is het verschil tussen het Vast Comité I en de Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I?

Kan worden nagegaan of een inlichtingendienst of het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse gegevens over u heeft ingewonnen?

Waar kan u terecht indien uw veiligheidsmachtiging of –attest werd geweigerd? Wat indien uw veiligheidsadvies negatief is?

Welke zijn de gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden die de inlichtingendiensten mogen aanwenden?

Wat is het verschil tussen het Vast Comité I en de bestuurlijke Commissie die belast is met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website