banner-NL

Waarvoor staat het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) is een permanent en onafhankelijk controleorgaan. Het werd opgericht bij Wet van 18 juli 1991 [pdf] en is operationeel sinds mei 1993.

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website