Het Vast Comité I doet jaarlijks verslag aan de Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I, aan de Senaat alsook aan de bevoegde ministers. Dit activiteitenverslag bevat algemene conclusies over het afgelopen kalenderjaar en voorstellen voor een betere werking van de betrokken diensten. In dit verslag besteedt het Vast Comité I in het bijzonder aandacht aan de specifieke en uitzonderlijke inlichtingenmethoden, aan de a posteriori controle die het uitoefent, aan de wijze waarop het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse functioneert en, tenslotte, aan het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, - attesten en -adviezen. Het wordt uiterlijk op 1 juni overgezonden. Na bespreking in het parlement maakt het Vast Comité I het activiteitenverslag openbaar.

 • Activiteitenverslag 2023 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2022 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2021 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2020 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2019 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2018 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2017 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2016 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2015 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2014 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2013 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2012 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2011 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2010 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2009 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2008 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2007 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2006 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2005 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2004 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2003 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2002 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2001 [pdf]
 • Activiteitenverslag 2000 [pdf]
 • Activiteitenverslag 1999 aanvullend [pdf]
 • Activiteitenverslag 1999 [pdf]
 • Activiteitenverslag 1998 [pdf]
 • Activiteitenverslag 1997 [pdf]
 • Activiteitenverslag 1996 [pdf]
 • Activiteitenverslag 1995 [pdf]
 • Activiteitenverslag 1994 [pdf]

Daarenboven moet het Vast Comité I de Begeleidingscommissie jaarlijks rapporteren over de toepassing van de bijzondere inlichtingenmethoden door de inlichtingendiensten.

Activiteitenverslag 2020 – De controle op de bijzondere en bepaalde gewone inlichtingenmethoden [pdf]

Het Vast Comité I publiceerde tot voor kort tweejaarlijks de meest relevante hoofdstukken van zijn activiteitenverslagen (te weten de toezichtonderzoeken, de controle op de bijzondere inlichtingenmethoden en de aanbevelingen). Vanaf 2016 opteerde het Comité voor een jaarlijkse publicatie en vanaf 2018 werd beslist om het volledige verslag te vertalen en dit omwille van de diversifiëring van zijn opdrachten. Met deze vertaling naar het Engels wil het Comité tegemoet komen aan de verwachtingen van de hedendaagse realiteit in een geglobaliseerde wereld.

 • Activity report 2020 [pdf]
 • Activity report 2019 [pdf]
 • Activity report 2018 [pdf]
 • Activity report 2017 [pdf]
 • Activity report 2016 [pdf]
 • Activity report 2014-2015 [pdf]
 • Activity report 2012-2013 [pdf]
 • Activity report 2010-2011 [pdf]
 • Activity report 2008-2009 [pdf]
 • Activity report 2006-2007 [pdf]

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website