itemid7-NL

FAQ Beroepsorgaan

!! Vanaf 1ste april 2020: wijziging openingsuren van de griffie: van maandag tot vrijdag elke voormiddag van 8u30 tot 12u en de woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u.

AANDACHT

Ingevolge een aantal recente wetswijzigingen zijn bepaalde aspecten die worden behandeld in deze website niet meer up-to-date. Het Comité stelt alles in het werk om de betrokken informatie zo snel mogelijk te actualiseren.

 

Wat is een veiligheidsmachtiging, -attest of -advies?

Voor welke geschillen is het Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten of –adviezen bevoegd?

Hoe moet er beroep worden aangetekend?

Hoe verloopt de beroepsprocedure?

Welke beslissingen kan het Beroepsorgaan treffen?

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website