Voor welke geschillen is het Beroepsorgaan bevoegd?

Het Beroepsorgaan is bevoegd voor zeer specifieke geschillen tussen bepaalde overheden en (rechts)personen. Het betreft met name:

  • de weigering of intrekking van een veiligheidsmachtiging of het niet-tijdig nemen van een beslissing ter zake;

  • de weigering of intrekking van een veiligheidsattest dat toegang moet verlenen tot plaatsen waar zich geclassificeerde documenten bevinden of het niet-tijdig nemen van een beslissing ter zake;

  • de weigering of intrekking van een veiligheidsattest dat toegang moeten verlenen tot welbepaalde plaatsen waar zich een dreiging voordoet of het niet-tijdig nemen van een beslissing ter zake;

  • een negatief veiligheidsadvies in de zin van de Wet van 11 december 1998;

  • een beslissing van een publieke of administratieve overheid om in een bepaalde sector of voor een bepaalde plaats of evenement veiligheidsadviezen of –attesten aan te vragen.

Het Beroepsorgaan heeft geen andere bevoegdheden. Zo mag het bijvoorbeeld niet oordelen over de veiligheidsadviezen voor kandidaat-detectives en voor personen die de Belgische nationaliteit willen bekomen. Hier zijn respectievelijk de Raad van State en de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website