In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, zijn de inlichtingendiensten aan heel wat regels onderworpen. Maar die zijn niet altijd even goed gekend, soms zelfs niet bij de actoren op het terrein, laat staan bij de diverse administraties of burgers die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen met de werking van een inlichtingendienst.
Vandaar het initiatief van het Vast Comité I om deze regelgeving via een codex te ontsluiten. Bij de samenstelling van de Codex Inlichtingendiensten werd er voor geopteerd alle ‘normen’ met betrekking tot de bevoegdheden, de werking en het toezicht op de twee Belgische inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse bijeen te brengen.

  • VAST COMITÉ I, Codex Inlichtingendiensten. Werking, bevoegdheden en toezicht, Brugge, die keure, 2006 (voor de inhoudstafel, zie [pdf]).

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website