banner-NL

Welke zijn de gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden die de inlichtingendiensten mogen aanwenden?

Vanaf 1 september 2010 hebben de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid om gewone, specifieke en uitzonderlijke methoden te hanteren. Deze methoden kunnen alleen onder strikte voorwaarden worden aangewend en worden nauwlettend gecontroleerd.[pdf]

De gewone methoden zijn, onder andere:

 • het gebruik van open bronnen (bijv persartikels en rapporten);
 • het gebruik van menselijke bronnen (informanten);
 • publieke plaatsen en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek observeren en doorzoeken zonder technische hulpmiddelen.

De specifieke methoden zijn:

 • het observeren in publieke plaatsen en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek met een technisch middel en het al dan niet met een technisch middel observeren van private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek;
 • het al dan niet met een technisch middel doorzoeken van publieke plaatsen en van private plaatsen die publiek toegankelijk zijn en van de gesloten voorwerpen die zich op deze plaatsen bevinden;
 • het kennisnemen van de identificatiegegevens van de afzender of van de geadresseerde van post of van de titularis van een postbus;
 • de maatregelen tot identificatie van de abonnee of de gewoonlijke gebruiker van een dienst van elektronische communicatie of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;
 • de maatregelen tot opsporing van de oproepgegevens van elektronische communicatiemiddelen en de lokalisatie van de afkomst of de bestemming van elektronische communicatie.

De uitzonderlijke methoden zijn:

 • de observatie, al dan niet met behulp van technische middelen, onder andere in private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek of in een lokaal gebruikt voor beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, een arts of een journalist;
 • de doorzoeking, al dan niet met behulp van technische middelen, van onder andere private plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek of van een lokaal gebruikt voor beroepsdoeleinden of als woonplaats door een advocaat, een arts of een journalist, en van gesloten voorwerpen die zich op deze plaatsen bevinden;
 • de oprichting of het gebruik van een rechtspersoon ter ondersteuning van operationele activiteiten en het gebruik van agenten van de dienst, onder de dekmantel van een fictieve identiteit of hoedanigheid;
 • het openmaken en het kennisnemen van de al dan niet aan een postoperator toevertrouwde post;
 • het verzamelen van gegevens betreffende bankrekeningen en bankverrichtingen;
 • het binnendringen in een informaticasysteem, al dan niet met behulp van technische middelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheden;
 • het afluisteren, het kennisnemen en het opnemen van communicaties.

Een bijzondere methode voor de ADIV

De ADIV is tevens, onder strikte voorwaarden en controle, bevoegd om communicatie uitgezonden in het buitenland te intercepteren.

| info@comiteri.be | T (0)2 286 29 11F (0)2 286 29 99 | Leuvenseweg, 48/41000 Brussel | Over deze website

| beroepsorgaan@comiteri.be T (0)2 286 29 11 | F (0)2 286 29 99Leuvenseweg, 48/5 | 1000 Brussel | Over deze website